Mali ste už informačný systém vyvíjaný strojármi?

Spoločnosti rôznych veľkostí sa stretávajú vo svojej praxi s nepreberným množstvom aktivít, ktoré vytvárajú hodnotu a vo výsledku zisk. Výrobné spoločnosti ani zďaleka nekončia pri samotnej produkcii. Neoddeliteľnou súčasťou sú podporné procesy, ktoré zabezpečujú zásobovanie, vnútropodnikovú logistiku a odbyt. Všetky hlavné a aj vedľajšie procesy sú riadené. Či sú riadené jedným človekom, tímom alebo pomocou softvéru, nepostačuje to. […]