Plan-de-CAMpagne sa mení na Bemet

Vývojár softvéru, spoločnosť Bemet International B.V., sa stala v roku 2021 súčasťou medzinárodnej spoločnosti ECI Software solutions, ktorá zastrešuje vývoj a predaj softvérov pre široké rozpätie podnikateľských činností a pomáha tak malým a stredným firmám rásť.  Mottom ECI Software solutions je: „Pomôcť malým a stredným podnikom konkurovať a rásť, poskytovaním odborných znalostí v odvetví a účelových riešení, ktoré uľahčujú podnikanie.“ […]

Mali ste už informačný systém vyvíjaný strojármi?

Spoločnosti rôznych veľkostí sa stretávajú vo svojej praxi s nepreberným množstvom aktivít, ktoré vytvárajú hodnotu a vo výsledku zisk. Výrobné spoločnosti ani zďaleka nekončia pri samotnej produkcii. Neoddeliteľnou súčasťou sú podporné procesy, ktoré zabezpečujú zásobovanie, vnútropodnikovú logistiku a odbyt. Všetky hlavné a aj vedľajšie procesy sú riadené. Či sú riadené jedným človekom, tímom alebo pomocou softvéru, nepostačuje to. […]